Podtatranská hasičská liga

Gánovce privítali dobrovoľných hasičov i hasičky

Gánovce privítali v nedeľu 24.7.2022 na futbalovom ihrisku dobrovoľných hasičov i hasičky vo veku od 6 do 60 rokov. Konali sa tu súťaže pre žiakov, dorast i dospelých, v jednej z disciplín hasičského športu nazývanej i „kráľovská“ – v požiarnom útoku s vodou.   V úvode starosta obce Gánovce Mgr. Michal Materný privítal súťažiacich, rozhodcovský zbor divákov i všetkých  prítomných. Úprimne poďakoval všetkým dobrovoľným hasičom i hasičkám  za ich nezištnú pomoc blížnym v prípade nežiadúcich udalostí.   Úderom deviatej hodiny sa najprv predstavili 8-členné družstvá hasičskej mládeže (6 - 16 rokov). Medzi chlapcami bola najlepšia Hranovnica (18,30) pred Spišským Štiavnikom (19,34) a Gánovcami (24,27). Ďalšie miesta si podelili : 4. Štrba, 5. Spišské Bystré, 6. Kravany, 7. Spišská Sobota.  Súťažili i družstvá dievčat - na prvom mieste sa umiestnil Spišský Štiavnik (22,36) pred Gánovcami (23,74), Kravanmi (31,66)  a Štrbou (35,38).   Potom nasledovalo 4. kolo 1. ročníka Tatranskej fajermanskej ligy, kde medzi mužmi prvenstvo patrilo Spišskej Belej okres Kežmarok (16,30) pred Spišským Bystrým (16,51)  a Batizovcami (17,67). U žien bola prvá Spišská Sobota (17,34) pred Gánovcami (20,25), Štrbou ((20,89) a Hranovnicou (23,24).   Súťaženie hneď pokračovalo V. ročníkom súťaže hasičských družstiev „O putovné poháre starostu obce Gánovce“. U žien zvíťazila Hranovnica (20,05), druhá skončila Hôrka (20,14), tretie bola Štrba (21,87). Na štvrtom a piatom mieste sa umiestnili Gánovce II (23,87) a   Gánovce I. Medzi mužmi bol najlepší DHZ Hybe okres Liptovský Mikuláš (17,33). Druhú priečku obsadili domáce Gánovce (17,60) a bronz pripadol Batizovciam (19,09).   U dorastencov prvé miesto patrilo Gánovciam (18,30). Druhá skončila Šuňava (29,77) a tretí Spišský Štiavnik (48,33).   Po prvý krát sa tu predstavili i družstvá mužov i žien nad 35 rokov. Spomedzi piatich tímov mužov boli najlepšie Batizovce (20,19) pred Hôrkou (20,77) a Hranovnicou (21,73). Na 4. mieste sa umiestnili domáci, ktorí tu mali svoju premiéru, ktorá sa im vydarila, keď dosiahli čas 22,12 s.   Veľmi pekné výkony predviedli i ženy v „najlepšom veku“ – nad 35 rokov. Príjemne prekvapil Spišský Štiavnik, s dosiahnutým časom 23,39 s, druhé bolo Spišské Bystré (24,18)  a tretie Batizovce (24,95).   Ceny najlepším družstvám i pekné putovné poháre víťazom jednotlivých kategórií, odovzdal starosta obce Gánovce Mgr. Michal Materný, ktorý je veľkým podporovateľom dobrovoľného hasičstva v obci, veď sám je tiež členom miestneho Dobrovoľného hasičského zboru.   Na záver poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na veľmi dobre pripravenej akcii a pozval  do Gánoviec na ďalšie ročníky hasičských súťaží.   Hasiči i hasičky  z Gánoviec tu  založili novú tradíciu,  chcú pokračovať v šírení dobrého mena svojich predchodcov, v skoro storočnej histórii Dobrovoľného hasičského zboru (založený v roku 1924). Chcú nadviazať na úspechy Gánoviec z minulosti – z nich najvýznamnejší z roku 1972 na II. Národnom kole súťaže požiarnych družstiev konanom v Košiciach, keď dosiahli dorastenci  krásne druhé miesto na Slovensku. Tento cieľ sa im darí plniť. Hasičské družstvo chlapcov sa v roku 2017 stalo víťazom Východoslovenského regiónu, v ďalšej súťaži hasičského dorastu Prešovského kraja skončili druhí. I v  tomto roku družstvám z Gánoviec patria v priebežnom poradí v Podtatranskej hasičskej lige, Tatranskej fajermanskej lige i Podtatranskej olympiáde mladých hasičov popredné miesta.    Za všetku doterajšiu odvedenú činnosť patrí všetkým dobrovoľným hasičom i hasičkám z Gánoviec úprimné poďakovanie. Aj v nasledujúcom období chcú naďalej do činnosti  v dobrovoľnej požiarnej ochrane zapájať hasičskú mládež a vychovávať svojich nasledovníkov, k čomu im prajeme veľa elánu a entuziazmu.                                                                                                            Ondrej KLIMO


Článok pridaný:     24.7.2022