Podtatranská hasičská liga

Podtatranská hasičská liga pokračovala v Štrbe – hasiči bojovali o putovné poháre starostu obce

V  podtatranskej obci Štrba na futbalovom štadióne sa konal v nedeľu 3.7.2022  už sedemnásty ročník súťaže hasičských družstiev O putovné poháre starostu obce Štrba, ktorá bola jednou z štrnástich súťaží seriálu 26. ročníka Podtatranskej hasičskej ligy v tomto roku. Zúčastnilo sa jej 20 družstiev, ktoré bojovali o ceny v troch kategóriách.   Medzi ženami boli najlepšie Gánovce (19,69 s). Krásne druhé miesto patrilo DHZ Hôrka (21,51 s). Tretia skončila  Hranovnica s časom 23,49 s. Na štvrtom a piatom mieste sa umiestnila Štrba a Spišské Bystré s neukončenými útokmi.   U mužov prvenstvo získala Hranovnica  s časom 17,30 s. Druhé skončilo Spišské Bystré  s  časom 17,40 s. Tretie miesto obsadili Kravany (18,22 s).   U dorastencov zvíťazili Gánovce  časom 20,43 s, druhá bola Šuňava (31,19 s). Tretie miesto patrilo Spišskému Štiavniku (37,76).                                                      Kategória dorasteniek na škodu veci nebola obsadená.  Krásne putovné poháre najlepším i ceny za umiestnenia na prvých troch miestach odovzdal zástupca starostu obce Štrba Mgr. Pavol Hurajt, ktorý úprimne poďakoval prítomným dobrovoľným  hasičom  i hasičkám za ich nezištnú činnosť pre občanov pri vzniku požiarov a iných mimoriadnych udalostí aj počas vyhlásenej pandemickej situácie. Poprial všetkým veľa úspechov v nasledujúcom období i v ostatnej  náročnej činnosti.     Podtatranská hasičská liga pokračuje  už túto najbližšiu nedeľu 10.7.2022 o 11.00 hodine v Šuňave. Miestny DHZ organizuje  pred Obecným úradom  29. ročník súťaže hasičských družstiev. O putovné poháre starostu obce Šuňava budú dobrovoľní hasiči bojovať  v šiestich  kategóriách  - muži, ženy, muži nad 35 rokov, ženy nad 35 rokov, dorastenci i dorastenky. Súťaž je súčasťou osláv 130. výročia založenia DHZ vo Šuňave. Pozývame Vás v mene organizátorov.                                                                                                                                                                               Ondrej Klimo


Článok pridaný:     3.7.2022