Podtatranská hasičská liga

MLADÉ HASIČKY ZO ŠUŇAVY VICEMAJSTRAMI SLOVENSKA

  Hurbanovo okres Komárno  bolo v dňoch 2. a 3. júla 2022 miestom stretnutia hasičskej mlade od 8 do 16 rokov. V XIV. Celoštátnom kole hry PLAMEŇ 2022 sa tu zišli víťazi  tohoročných krajských kôl hry PLAMEŇ, ktoré sa konajú v dvojročných cykloch (v roku 2020 sa nekonalo z dôvodu nariadených opatrení). Spolu  šestnásť  kolektívov mladých hasičov chlapcov i dievčat preukazovali pripravenosť v disciplínach  celoštátnej hry PLAMEŇ podľa medzinárodných pravidiel  CTIF – požiarnom útoku s prekážkami a štafetovom behu na 400 m s prekážkami.  Naše dievčatá z Dobrovoľného hasičského zboru - Základnej školy zo Šuňavy, zástupca Prešovského kraja, sa umiestnili na krásnom druhom mieste. Od prvého miesta ich delilo len 0,77 bodu. Na úspechu sa podieľal kolektív v zložení : Magdaléna Štinčíková – veliteľka, členky: Dominika Zaťurová, Zara Glajzová, Bianka Plavčanová, Laura Cvanigová, Magdaléna Fridmanová, Viktória Zajacová, Michaela Petrušková, Radoslava Pilátová a Vivien Király.      K novému titulu vicemajstra Slovenskej republiky - mladým hasičkám  zo Šuňavy i vedúcemu kolektívu – Jánovi Kallovi, ktorý ich pripravoval, patrí  úprimná vďaka za skvelú reprezentáciu svojej obce, okresu Poprad i Prešovského kraja.   Dievčatá najbližšie  čaká XXIII. ročník medzinárodnej súťaže mladých hasičov CTIF v dňoch 17. - 24.7.2022, ktorá sa uskutoční v meste Cejle v Slovinsku. Spolu s nimi sa tu predstavia i družstvo chlapcov zo Šuňavy. I tu  Šuňave želáme veľa úspechov pri reprezentácii Slovenskej republiky !                                                                                                         Ondrej Klimo


Článok pridaný:     3.7.2022