Podtatranská hasičská liga

Na republiku postupujú dievčatá zo Šuňavy a chlapci zo Slovenskej Vsi

   Obec Stakčín okres Snina bola 18.6.2022 miestom stretnutia hasičskej mládeže od 8 do 16 rokov. V krajskom kole hry PLAMEŇ sa zišli víťazné kolektívy mladých hasičov chlapcov i dievčat z  okresov Prešovského kraja (krajské kolo sa koná  raz za dva roky, v roku 2020 sa však nekonalo z dôvodu nariadených opatrení Covid 19).  Súťažili vo dvoch pokusoch  v disciplínach  podľa medzinárodných pravidiel CTIF – v štafetovom behu na 400 m  s prekážkami a v  požiarnom útoku CTIF s prekážkami. Okres Poprad v Stakčíne reprezentovali tohoroční víťazi Územného kola hry Plameň dievčatá i chlapci z DHZ ZŠ v Šuňave.   Majstrom Prešovského kraja v hre Plameň 2022 sa stal DHZ ZŠ Šuňava s trénerom Jánom Kallom. Dievčatá súťažili v nezmenenom zložení ako v územnom kole : veliteľka družstva Magdaléna Štinčíková, členky Dominika  Zaťurová, Zara Glajzová, Bianka Plavčanová, Laura Cvanigová, Magdaléna Fridmanová, Viktória Zajacová, Michaela Petrušková, Radoslava Pilátová a Vivien Király. Poradie na ďalších miestach : 2. Spišská Stará Ves (KK), 3. Sedlice (PO), 4. Rožkovany (SB), 5. Svidník (SK), 6. Osikov (BJ), 7. Granč-Petrovce (LE), 8. Humenné (HE).   Chlapci zo Šuňavy pod vedením trénera Mgr. Henricha Barillu sa stali vicemajstrami Prešovského, keď prvenstvo im uniklo len o vlások (rozhodlo 10 trestných bodov v disciplíne požiarny útok CTIF). O pekný úspech sa pričinili: veliteľ družstva Ondrej Pilát, členovia Marcel Dravecký, Dávid Kovács, Marek Marton, Martin Mišianik, Damián Muranský, Marek Dunaj, Sebastián Knut, Štefan Madeja a Mária Szczechoviczová. Medzi chlapcami prvé miesto patrilo Slovenskej Vsi (KK). Umiestnenie ďalších: 3. Becherov (BJ), 4. Spišské Podhradie (LE), 5. Svidník (SK), 6. Hendrichovce (PO), 7.  Jakubova Voľa (SB), 8. Nová Ľubovňa (SL) a 9. Brekov (HE).   Víťazom – dievčatám  zo Šuňavy  a chlapcom zo Slovenskej Vsi  želáme veľa úspechov pri reprezentácii svojich obcí, DHZ, ZŠ, okresov i Prešovského kraja  na Celoštátnom kole hry PLAMEŇ 2022, ktoré sa uskutoční v sobotu 2.7.2022 v Hurbanove okres Komárno za účastí najlepších chlapčenských a dievčenských družstiev z jednotlivých krajov Slovenska.                                                                                         Ondrej Klimo


Článok pridaný:     18.6.2022