Podtatranská hasičská liga

Posledné pridané výsledky
excel vysledky
Majstrovstvá SR DH 2018 v behu na 100 m s prekážkami    
21.10.2018

Posledný pridaný fotoalbum
Posledná pridaná pozvánka
HMSR MH "O pohár prezidenta DPO SR"
Miesto:    Aréna Poprad
Dátum:    20.10.2018
Čas:        o 9,00 hod
Tu si môžete stiahnuť pozvánku

Hasičský dorast súťažil v Gánovciach


   Súťaže dobrovoľných hasičov  na Slovensku majú dlhoročnú tradíciu a získali si značnú obľubu, o čom svedčia i  počty súťažiacich  najmä mladých  adeptov požiarnej ochrany. Na základe iniciatívy Územného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) Poprad sa každoročne koná Východoslovenská súťaž hasičského dorastu striedavo konaná v Prešovskom a Košickom kraji.   Po piaty krát sa podujal  pod patronátom Prešovského samosprávneho kraja súťaž  uskutočniť Dobrovoľný hasičský zbor  Gánovce okres Poprad  na miestnom futbalovom ihrisku v nedeľu 1.10.2017. Cestou  Územných výborov DPO SR  Prešovského a Košického kraja tu boli pozvané hasičské družstvá dorastu  z celého východoslovenského regiónu.  Súťažnou disciplínou bol požiarny útok s vodou  v zmysle Súťažného poriadku DPO SR v dvoch súťažných pokusoch s klasickými alebo športovými hadicami na sklopné terče s použitím elektrickej časomiery.   Medzi dorastencami prvé boli domáce Gánovce, ktoré dosiahli čas 16,20 s. Na druhom mieste sa umiestnili Kecerovce okres Košice okolie (16,43) – majstri SR hasičského dorastu 2017. Tretia priečka patrila Danišovciam okres Spišská Nová Ves (16,72).   Medzi dorastenkami  bol najlepší Spišský Štiavnik okres Poprad časom 18,75 s, ktorý je najlepším v histórii tejto súťaže.  Aj na ďalších medailových miestach skončili zástupcovia Popradského okresu. Druhé skončilo Spišské Bystré (19,53). Bronz pripadol Spišskej Sobote (19,65).     Organizátori súťaže – DHZ Gánovce ocenili  aj najlepších prúdarov za najrýchlejší zostrek terča, ktorými boli Bohuš Korečko (Kecerovce) za čas 15,53 s a Timea Remiašová (Spišský Štiavnik) – 19,15 s.       Ceny najlepším trom družstvám dorastencov i dorasteniek  osobne odovzdali členovia prezídia DPO SR - predseda KV DPO Košice Bc. Miroslav Semanič   a predseda KV DPO Prešov Marián Rušin i starostka obce Ing. Alžbeta Čekovská, ktorá poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na peknej akcii určenej hasičskej mladi vo veku 15 – 18 rokov.                                                                                                                   Ondrej KLIMOČlánok pridaný: