Podtatranská hasičská liga

Posledné pridané výsledky
excel vysledky
Súťaž MH o "Pohár starostu obce Šuňava"   
16.9.2018

Posledný pridaný fotoalbum
Posledná pridaná pozvánka
Súťaž VHL hasičského dorastu
Miesto:    Kráľovce (okr. Košice - okolie) - futbalové ihrisko
Dátum:    22.9.2018
Čas:        o 9,30 hod.
Tu si môžete stiahnuť pozvánku

Preventívne požiarne kontroly v lese


Prosím všetkých funkcionárov DHZ, aby podľa možnosti zabezpečili preventívne požiarne kontroly v lesoch a chotároch svojich obcí. Táto žiadosť vyplýva v súvislosti s vyhlásením zvýšeného požiarneho nebezpečia, ktoré vyhlásilo OR HaZZ v Poprade pre celý okres. Toto zvýšené požiarne nebezpečenstvo je vyhlásené, vzhľadom na dlhodobé suché a teplé počasie. Prosím o kontrolu, aby sa v lesoch a na lúkach nezakladali ohne, ani na vyhradených táboriskách, nespaľovalo sa nevyťažené drevo, a hlavne aby sa neodhadzovali neuhasené cigaretové nedopálky do suchej trávy.  S pozdravom                                                               Marián Rušin                                                                                       Predseda UzV DPO SR  Článok pridaný:     2 percentá