Podtatranská hasičská liga

Posledné pridané výsledky
excel vysledky
O pohár starostu obce Liptovská Teplička   
15.7.2018

Posledný pridaný fotoalbum
Posledná pridaná pozvánka
O pohár starostky obce Gánovce
Miesto:    areál futbalového ihriska
Dátum:    21.7.2018
Čas:        o 10,00 hod.
Tu si môžete stiahnuť pozvánku

S P O M I E N K A


     Dňa 8. júla 2017 uplynuli štyri roky, čo nás vo veku 61 rokov navždy opustil náš priateľ  Ing. PAVOL RUMLER – predseda Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v  Poprade.     S láskou a úctou spomínajú dobrovoľní i profesionálni hasiči okresu Poprad.     Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.                                     ÚZEMNÝ VÝBOR DPO SR POPRADČlánok pridaný:     2 percentá