Podtatranská hasičská liga

Najnovšie

Posledné pridané výsledky
excel vysledky
O putovný pohár prezidenta DPO SR   
9.11.2013

Posledná pridaná pozvánka
O Putovný pohár veliteľa DHZ Spišské Bystré
Miesto:    Areál ZŠ - ihrisko s umelým povrchom (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični ZŠ)
Dátum:    26.4.2014
Čas:        o 8,00 hod.
Tu si môžete stiahnuť pozvánku
Slovenská liga v hasičskej stovke

PROSBA OV DPO POPRAD - darujte nám 2 % dane

Touto cestou chceme požiadať členov a sympatizantov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, aby venovali 2 % z dane fyzických a právnických osôb dobrovoľným hasičom okresu Poprad. Prosíme tiež osloviť svojich príbuzných, priateľov a známych. Venované finančné prostriedky budú použité na celoročnú činnosť mladých hasičov i odbornú prípravu a výcvik členov Dobrovoľných hasičských zborov .
Tlačivo je zverejnené v dolnej časti úvodnej stránky. Po jeho vyplnení tlačivo prosíme odovzdať ...

Pridané    Čítaj ďalej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Memoriál Ing. Pavla Rumlera

     Dobrovoľný hasičský zbor v Poprade v spolupráci s OV DPO Poprad sa rozhodol organizovať každoročne memoriál  na počesť dlhoročného funkcionára Dobrovoľnej požiarnej ochrany  a predsedu OV DPO Poprad Ing. Pavla Rumlera, ktorý rady dobrovoľných hasičov predčasne opustil v júli t.r. Ing. P.Rumler celý svoj život zasvätil najmä práci s hasičskou mlaďou, bol vedúcim kolektívu mladých hasičov  zo ZŠ Tajovského a  DHZ Poprad, ktorý viac rokov pripravoval a zúčastňoval&nbs ...

Pridané    Čítaj ďalej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prečítajte si ostatné články