Podtatranská hasičská liga
Štartovné listiny
(Rezervácia poradia)

Najnovšie

Posledné pridané výsledky
Slovenská liga v hasičskej stovke

Hasiči zo Štrby sú vicemajstrami Prešovského kraja

    V Kežmarku sa v sobotu  2.10.2021  konala krajská súťaž dobrovoľných hasičských zborov  Prešovského kraja. V krajskom meraní síl, ktoré sa koná raz za dva roky,  zápolili víťazi územných súťaží  v dvoch súťažných pokusoch  v  disciplínach -  štafeta 8 x 50 m s prekážkami a požiarny útok s vodou.  

    U mužov  prvú priečku z roku 2019 (predtým prvenstvo i 2015 a 2017) obhájil Spišský Štvrtok (LE) s výsledným časom 92,92 s (útok 20,92 + štafeta 72,0).

   Vicemajstrom Prešovského kraja sa stala Štrba (PP) s časom 93,31 s (najlepší čas z útoku 18,23 s + druh&aac ...

Pridané    2.10.2021Čítaj ďalej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrovoľní hasiči poznajú postupujúcich na kraj

   Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Poprad v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom vo Vikartovciach  uskutočnili  Územnú súťaž Dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) za účasti 7 družstiev z okresu Poprad. Súťažnou disciplínou bol požiarny útok s vodou podľa Súťažného poriadku DPO SR (2 pokusy, terč sklápacie).

   Hasičský areál vo Vikartovciach 5.9.2021, po dvojročnej vynútenej odmlke, opäť patril družstvám mužov a žien. Spomedzi mužov najlepšie výsledky dosiahla Štrba (18,84 s).

Na víťazstve sa podieľali Marek Baláž, Pavol Bilnica, Peter Gavalier, Matúš Iľanovský, Benjamín Macko, Matúš Sokol a Miroslav Sokol. Druhé bolo Spišsk ...

Pridané    5.9.2021Čítaj ďalej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halové majstrovstvá SR mladých hasičov Svit

   Basketbalová hala  vo Svite privítala  v sobotu 26.10.2019 hasičskú mlaď z rôznych častí Slovenska. Uskutočnil sa tu už 27. ročník  halových majstrovstiev Slovenska mladých hasičov o Putovné poháre prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany  SR  za účasti  deväťdesiat jeden  päťčlenných družstiev vo veku od 5 do 16 rokov, ktoré predviedli pripravenosť v troch  súťažných disciplínach - v štafetovom behu 5 x 30 metrov s prekážkami, štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete.

  V úvode prítomných privítala  primátorka mesta Svit Ing. Dáša Vojsovičová. Nasledovalo ocenenie aktívnych a zaslúžilých členov DHZ pri príležitosti  95. v& ...

Pridané    26.10.2019Čítaj ďalej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Majstrovstvá Slovenska dobrovoľných hasičov v hasičskej veži a stovke 2019

   Opäť po roku 20.10.2019 privítal Poprad dobrovoľných hasičov na celoslovenských súťažiach jednotlivcov. V športovom areáli Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) sa uskutočnili Majstrovstvá SR vo výstupe na cvičnú hasičskú vežu  a v behu na 100 m s prekážkami za účasti členov i členiek  slovenskej reprezentácie v hasičskom športe i ďalších hasičov a hasičiek z  rôznych častí Slovenska.

   Usporiadateľom bola Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Poprad v spolupráci s Okresným riaditeľstvom HaZZ Poprad, DHZ Spišská Teplica a DHZ Poprad. Zápolenie začalo 6. ročníkom Majstrovstiev Slovenska vo výstupe do ...

Pridané    20.10.2019Čítaj ďalej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mladí hasiči vo Vikartovciach

   Po finálových hasičských súťažiach družstiev dorastu konanej  v Hranovnici,  dospelých dobrovoľných hasičov konanej v Spišskom Hrušove i mužov nad 35 rokov a žien nad 30 rokov konanej v obci Dravce,  svoju záverečnú súťaž mala i hasičská mlaď vo veku 8 – 16 rokov. Na záver súťažnej sezóny   sa uskutočnil  v nedeľu 13.10.2019 na futbalovom ihrisku vo Vikartovciach už  8. ročník Východoslovenskej súťaže mladých hasičov, ktorého organizátorom boli miestni dobrovoľní hasiči v spolupráci s Územnou organizáciou DPO Poprad. Zúčastnili sa ho  10 - členné kolektívy mladých hasičov z dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) a základný ...

Pridané    13.10.2019Čítaj ďalej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Železný hasič v Poprade

   V sobotu 12.10.2019 priestranstvo v areáli ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela v Poprade - Veľkej ožilo dobrovoľnými i profesionálnymi hasičmi z rôznych častí Slovenska. Dobrovoľný hasičský zbor Poprad - Veľká v spolupráci s Mestom Poprad  tu uskutočnil  3. ročník súťaže jednotlivcov  „  TFA Železný hasič „ (TOUGHEST FIREFIGHTER´S  ALIVE –  voľne preložené Najtvrdší hasič prežije). Šlo už v poradí o štvrtú takúto súťaž v tomto roku v okrese Poprad ( predtým v júni v Šuňave, septembri v Spišskom Bystrom a v októbri v Liptovskej Tepličke). Je to súťaž pohybovo i fyzicky veľmi náročná v ktorej sa ...

Pridané    12.10.2019Čítaj ďalej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŽELEZNÝ HASIČ LIPTOVSKÁ TEPLIČKA 2019

   V nedeľu 6.10.2019 uskutočnil  Dobrovoľný hasičský zbor obce  Liptovská Teplička v spolupráci s Obecným úradom  Liptovská Teplička 4. ročník súťaže jednotlivcov  „  TFA Železný hasič „ ( TFA - TOUGHEST FIREFIGHTER  ALIVE  voľne preložené Najtvrdší hasič prežije). Ide o súťaž pohybovo  veľmi náročnú v ktorej sa napodobňuje činnosť hasičov pri skutočnom prípade požiaru alebo inom zásahu.

   Na slávnostnom nástupe v úvode prítomných privítal Peter Géci veliteľ DHZO v Liptovskej Tepličke.

   Na súťažnej trati pripravenej na priestranstve do kopca pri miestnom amfiteátri  sa postupne  na štart postavilo  47 s& ...

Pridané    6.10.2019Čítaj ďalej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mladí hasiči o poháre starostu obce v Šuňave

   V Šuňave  sa v nedeľu 22.9.2019 uskutočnil už pätnásty ročník súťaže mladých hasičov o Poháre starostu obce  za účasti  27  päťčlenných družstiev z Dobrovoľných hasičských zborov  a Základných škôl, ktoré preukazovali pripravenosť v troch disciplínach  - štafete 5 x 30 metrov s prekážkami, štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete.

   V úvode starosta obce Šuňava Stanislav Kubaský  ocenil pamätnými plaketami členky kolektívu mladých hasičiek zo Šuňavy pod vedením trénera Jána Kallu, za vzornú reprezentáciu  obce Šuňava i Slovenskej republiky  na 22. ročníku medzinárodnej súťa ...

Pridané    22.9.2019Čítaj ďalej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najlepšia je Hranovnica a Spišské Bystré

   Súťaže dobrovoľných hasičov  na Slovensku majú dlhoročnú tradíciu a získali si značnú obľubu, o čom svedčia i  počty súťažiacich  najmä mladých  adeptov požiarnej ochrany. Na základe iniciatívy Územného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany  Poprad sa každoročne koná Východoslovenská súťaž hasičského dorastu striedavo konaná v Prešovskom a Košickom kraji.

   Po siedmy krát sa podujal  pod patronátom Prešovského samosprávneho kraja súťaž  uskutočniť Dobrovoľný hasičský zbor  Hranovnica okres Poprad vo svojom výcvikovom areáli  DHZ v miestnej časti zvanej Lúčka. Cestou  výborov Územných organiz&aacut ...

Pridané    21.9.2019Čítaj ďalej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podtatranská hasičská liga je úspešne v cieli

   V nedeľu 15.9.2019 sa priaznivci hasičského športu stretli vo Vikartovciach vo výcvikovom areáli  miestneho Dobrovoľného hasičského zboru, kde sa konal jubilejný jedenásty ročník súťaže hasičských družstiev o Putovný pohár starostu obce Vikartovce. Za hojnej účasti domáceho obyvateľstva sa na poslednej osemnástej súťaži  Podtatranskej hasičskej ligy postupne predstavilo 28 družstiev.

   Absolútnym víťazom súťaže s najnižšie dosiahnutým časom 19,36 s sa stali muži zo Svitu.  Príjemne prekvapila druhým miestom Tatranská Lomnica (20,72). Tretie miesto patrilo Ľubici (26,75). U žien bola najlepšia Spišská Sobota (22,14) pred Liptovskou Tepličkou (23,13) a Spišským Štiavnikom (24,87).

Pridané    15.9.2019Čítaj ďalej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prečítajte si ostatné články